Ets esportista? T’agrada la natació? Vols fer d’aquest esport la teva professió i/o tenir competències professionals per dedicar-t’hi parcialment?

Ets esportista? T’agrada la natació? Vols fer d’aquest esport la teva professió i/o tenir competències professionals per dedicar-t’hi parcialment? Saps que és una professió amb futur? Vols estudiar i treballar al mateix temps? Vols obtenir dos títols oficials?
Aprofita aquesta oportunitat jove! Preinscriu-te!
El servei d’Ocupació municipal de l’Ipep (SOMI) ha col·laborat en els últims 4 anys amb l’empresa SH Concept Formació per poder oferir formació ocupacional gratuïta en socorrisme a Palafrugell. Aquesta actuació és 100% subvencionada i impulsada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
Què és la FPO DUAL?
Dóna resposta a dos objectius principals: per una banda, el de facilitar a les persones joves en situació d’atur, sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, la millora de la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual: certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge. Per altra banda, proporcionar treballadors qualificats a les empreses amb dificultats per trobar-ne.
El programa té tres blocs principals: la formació, la contractació i la orientació dels joves.

Els requisits per accedir al programa són els següents:
-Tenir entre 16 i 29 anys
-Tenir la ESO (o superar unes proves de competències clau)
– Estar inscrit al SOC com a DONO (Demandant d’Ocupació No Ocupat)
La FPO DUAL de socorrista en instal·lacions aquàtiques i de tècnic de natació a Palafrugell
Hi ha 15 places disponibles. Es farà un procés de selecció acurat dels joves, amb entrevistes personals i també caldrà superar una prova de nivell de piscina de 200 metres en 4 minuts.
La contractació es fa a través del contracte de formació en alternança. És un contracte de 12 mesos, de 40 hores setmanals i inclou formació i treball.
La formació és de 630 hores i obtindran 2 Certificats de Professionalitat. Aquesta formació és teòrica i pràctica. La part teòrica s’imparteix a Can Genís de Palafrugell i la part pràctica a la Piscina Municipal de Palafrugell.
El Certificats de Professionalitat són titulacions oficials vàlides a tot l’Estat i acrediten el domini de determinades competències que capaciten per a desenvolupar una activitat laboral. Els Certificats de Professionalitat formen part de la Formació Professional per a l’Ocupació i permeten l’accés al món laboral.

CERTIFICAT PROFESSIONAL DE SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES (NIVELL 2)
Habilita per treballar de socorrista a piscines, parc aquàtics i piscines naturals. Té accés directe al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Espot de Catalunya). Per treballar de socorrista és obligatori estar inscrit al ROPEC.

CERTIFICAT PROFESSIONAL D’ACTIVITATS DE NATACIÓ (NIVELL 3)
Habilita per treballar de professor/a de natació, de coordinador/a d’activitats en instal·lacions aquàtiques d’empreses turístiques o entitats públiques i privades, de tutor/a esportiu/iva en esdeveniments i competicions, d’animador/a de jornades de recreació aquàtica, de cronometradors, jutges i àrbitres de competicions no oficials en natació, de promotor/a esportiu/iva de natació i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
L’activitat laboral és de 1170 hores al llarg dels 12 mesos de contracte. Durant el programa els joves treballaran de socorristes i al final també poden arribar a exercir de tècnics de natació.
El programa inclou orientació dels joves. L’actuació d’orientació i l’acompanyament durant el programa, té com a objectiu proporcionar a les persones participants els recursos i competències necessàries per consolidar el seu objectiu professional.
L’orientador/a-tutor/a facilitarà la participació, l’acompanyament i l’orientació personalitzada de les persones aprenents i de les empreses en la formació dual, com a estructura de suport, coordinant la relació entre el centres formatiu (SH CONCEPT FORMACIÓ) i les empreses d’un mateix sector d’activitat, donant suport a les funcions de tutoria que implica la participació en la formació dual.

 

El SOMI promou una FPO DUAL de socorrista en instal·lacions aquàtiques i de tècnic de natació a Palafrugell (ipep.cat)