AFDA – Activitats de natació (mòduls específics)

Palafolls


LLOC IMPARTICIÓ: PALAFOLLS

Data d’inici: Març 2023
Certificat de Professionalitat Nivell 3
Modalitat Presencial
340 hores formació+160 hores de pràctiques
(El mòdul de pràctiques es pot fer fins el 15 de desembre de 2023)

Tenir algun d’aquests requisits d’accés:

  • Títol Batxillerat (o estudis equivalents)
  • CP NIVELL 2 (família fisico-esportives)
  • Cicle formatiu grau superior
  • Superar prova de competències claus
  • Haver superar la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.

Superar:

  • Entrevista personal
  • Prova física-aquàtica (si tens el CP de SOCORRISME no cal)