FORMACIÓ


AFDA0310
Activitats de natació

Certificat de Professionalitat Nivell 3

Modalitat Presencial

750 hores

El Certificat de Professionalitat d’Activitats de natació capacita per treballar com a professor/a de natació, coordinador/a d’activitats en instal·lacions aquàtiques d’empreses turístiques o entitats públiques i privades amb la funció de:

 • Programar, dirigir i dinamitzar els processos d’ensenyament – aprenentatge, de condicionament físic bàsic i competicions i petits esdeveniments relacionats amb activitats de natació adreçades a tot tipus de persones usuàries, amb un enfocament recreatiu i saludable, adaptant-los a les característiques de les i dels participants i de l’entorn, amb el nivell òptim de seguretat i qualitat que permeti aconseguir la satisfacció de la persona clienta/usuària en els límits del cost previst.

El Certificat de Professionalitat és una titulació professional impartida per SH Concept Formació com a centre autoritzat pel SOC (Servei Català d’Ocupació).

El Certificat Professional d’Activitats de natació està format per 6 mòduls formatius organitzats de la manera següent:

Mòduls formatius (590 hores)

 • MF0269_2 (transversal) – Natació (120 hores)
  • UF0907: Habilitats i destreses bàsiques en el medi aquàtic (40 hores)
  • UF0908: Tècniques específiques de natació en el medi aquàtic (80 hores)
 • MF1084_3: Programació d’activitats de natació (130 hores)
  • UF1714: Anàlisi diagnòstica i proves de nivell en activitats de natació (40 hores)
  • UF1715: Programació didàctica en activitats de natació (90 hores)
 • MF1085_3: Metodologia i instrucció d’activitats de natació (150 hores)
  • UF1716: Sessions d’entrenament en activitats de natació (60 hores)
  • UF1717: Instrucció i dinamització d’activitats de natació (90 hores)
 • MF1086_3: Esdeveniments i competicions lúdiques en el medi aquàtic (60 hores)
 • MF0271_2 (transversal) – Rescat d’accidentats en instal·lacions aquàtiques (90 hores)
 • MF0272_2 (transversal) – Primers auxilis (40 hores)

Mòdul de pràctiques professionals (160 hores)

 • MP0368 – Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats de natació

Fitxa del curs: AFDA0310

Requisits d’accés

Cal complir un dels següents requisits d’accés:

 • Graduat en Batxillerat (o estudis equivalents)
 • Certificat de professionalitat de Nivell 2 de la família d’activitats físiques i esportives.
 • Majors de 18 anys
 • Superar una prova física-aquàtica
 • Entrevista personal

En cas que no es compleixin, es pot realitzar un examen d’accés específic que convoca el mateix centre.

 Titulació, sortides professionals i continuïtat

Les persones titulades amb el Certificat de Professionalitat d’“Activitats de natació” poden treballar com a:

 • Professor/a de natació.
 • Coordinador/a d’activitats en instal·lacions aquàtiques d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
 • Tutor/a esportiu/iva en esdeveniments i competicions.
 • Animador/a de jornades de recreació aquàtica.
 • Cronometradors, jutges i àrbitres de competicions no oficials de natació.
 • Promotor/a esportiu/iva de natació i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.

Propers Cursos: 

Data: OCTUBRE 2023

 • Girona (Gironès)

Formació 100% subvencionable