FORMACIÓ


AFDP0209
Socorrisme en espais aquàtics naturals

Certificat de Professionalitat Nivell 2

Modalitat Presencial

420 hores

El Certificat de Professionalitat Socorrisme en espais aquàtics naturals capacita per treballar de socorrista en piscines i parcs aquàtics amb la funció de:

 • Vetllar per la seguretat dels usuaris de piscines i instal·lacions aquàtiques
 • Prevenir situacions potencialment perilloses
 • Intervenir de manera eficaç en cas d’accident o emergència

El curs consta de 5 mòduls, que inclouen 340 hores de formació presencial i 80 hores de pràctiques.

El Certificat de Professionalitat és una titulació professional impartida per SH Concept Formació, centre autoritzat pel SOC (Servei Català l’Ocupació), i reconeguda pel Ministerio de Educación.

SH Concept Formació som una empresa d’ensenyament amb una àmplia experiència en formació per a empreses, entitats, treballador en actiu, autònoms  i persones en situació d’atur.

El Certificat Professional «Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals» està format per 5 mòduls formatius organitzats de la manera següent:

Mòduls formatius (340 hores)

 • MF0269_2 (transversal) – Natació (120 hores)
  • F0907: Habilitats i destreses bàsiques en el medi aquàtic (40 hores)
  • UF0908: Tècniques específiques de natació en el medi aquàtic (80 hores)
 • MF1082_2: Prevenció d’accidents en espais aquàtics naturals (60 hores)
 • MF1083_2: Rescat de persones accidentades en espais aquàtics naturals (120 hores)
  • UF1499: Tècniques de natació i condició física en el rescat de persones accidentades en espais aquàtics naturals (30 hores)
  • UF1500: Extracció i trasllat de persones accidentades en espais aquàtics naturals (90 hores).
 • MF0272_2 (transversal) – Primers auxilis (40 hores)

Mòdul de pràctiques professionals (80 hores)

 • MP0186 – Pràctiques professionals no laborals

Fitxa del curs: AFDP0209_cat

Requisits d’accés

Cal complir un dels següents requisits d’accés:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents)
 • Certificat de professionalitat de Nivell 1 de la família d’activitats físiques i esportives.
 • Majors de 18 anys
 • Superar una prova física-aquàtica
 • Entrevista personal

En cas que no es compleixin, es pot realitzar un examen d’accés específic que convoca el mateix centre.

Titulació, sortides professionals i continuïtat

Les persones titulades amb el Certificat de Professionalitat “Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals” poden treballar com a:

 • Socorrista en platges marítimes.
 • Socorrista en platges fluvials.
 • Socorrista en llacs i embassaments.
 • Socorrista de suport en unitats d’intervenció aquàtica.
 • Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural.
 • Socorrista en activitats nauticoesportives.

Continuïtat: accedir a un certificat de professionalitat de nivell 3 de la família d’activitats físiques i esportives.

Propers Cursos: 

No hi ha dates assignades.

Formació 100% subvencionable