Conveni amb l’ajuntament de Palafrugell

El passat més de febre es va procedir a la signatura del conveni de col·laboració entre Sh Concept Formació i l’ajuntament de Palafrugell per la cessió d’espais municipals amb l’objectiu d’oferir formació ocupacional en l’àmbit del socorrisme, acreditada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Aquest conveni autoritza a l’empresa Sh Concept Formació a fer ús d’espais municipals per dur a terme la formació, acreditada pel SOC, de certificació professional en socorrisme. Aquests espais de cessió homologats per tal efecte seran l’edifici de «Can Genís», destinat a l’activitat teòrico-practiques de la formació amb diferents aules per cobrir les necessitats de la formació, i les instal·lacions de la Piscina municipal coberta per a la formació pràctica.

L’acord de col·laboració aborda la demanda creixent de professionals amb titulació de la família professional de socorrisme que ha detectat el Servei d’Ocupació Municipal (SOMI) de l‘Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP).

Coordinats amb l’empresa Sh Concept Formació, acreditada per la Generalitat de Catalunya com a centre de formació ocupacional, i dins el marc de les Polítiques Actives d’Ocupació promogudes pel SOMI, s’hi ha volgut donar resposta fent una aposta ferma per treballar amb i les persones i les empreses, amb l’objectiu de millorar la competitivitat del municipi i la qualitat de vida de les persones mitjançant la capacitació professional, l’assessorament, orientació i acompanyament a la inserció al mercat de treball.